For more details go to Behance or Loop.

Credits:
Directed by Loop

Creative Directors: Alex Mikhaylov, Max Chelyadnikov
Art Director: Alex Mikhaylov
CG Supervisor: Max Chelyadnikov

Concept Artists: Daniel Hahn, Dmitriy Rabochiy, Evgeniy Kashin, Evgeny Park, Heavy Unit, Daniel Solovev, Dmitry Tsmokh, Maxim Romantsov
Modelling, Texturing Artists: E.D. Satan, Dmitriy Paukov, Valentine Sorokin, Roman Senko, Filipp Gorbachev, Pavel Burylov, Valerii Sendetskyi
Animators: Dmitriy Paukov, Sergey Nezhentsev, Artemy Perevertin
FX TD: Alexey Cheprakov
Rendering Artists: Max Chelyadnikov, Filipp Gorbachev
2D Artists: Denis Khramov, Eugene Pylinsky
Compositing: Max Chelyadnikov
Soundtrack: Zelig Sound